Tylko 36% Polaków wie, że dwukrotnie awizowane i nieodebrane pismo uznaje się za doręczone. 64% to półgłówki?

To w tytule (te 36%) to wynik jednego z badań przeprowadzonych w ramach projektu pod hasłem „Diagnoza świadomości Polaków 2016”, badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Chodzi oczywiście o pismo nadane pocztą poleconą; dwukrotne awizowanie i niepodjęcie pisma przez adresata powoduje odesłanie tegoż pisma do nadawcy z adnotacją „nie podjęto w terminie). Takie… Read more Tylko 36% Polaków wie, że dwukrotnie awizowane i nieodebrane pismo uznaje się za doręczone. 64% to półgłówki?