MENU
Jesteś tutaj: Usługi prawne Alimenty na dziecko 

Alimenty na dziecko 

15:21, dnia 16 czerwiec 2022r.
Kategoria:Usługi prawne
295
0

Alimenty to zapewnienie przez zobowiązanego środków utrzymania, a w stosownych przypadkach także wychowania uprawnionego. Najczęściej spotykanym przykładem są alimenty na rzecz dzieci.

Kto i w jakiej wysokości jest zobowiązany do alimentacji dziecka?

Jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, oboje rodzice są odpowiedzialni za zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka. Rodzice nie są odpowiedzialni za płacenie alimentów na dziecko. Nawet jeśli rodzic nie może wykonywać władzy rodzicielskiej, nadal jest zobowiązany do utrzymywania swoich dzieci.

Co stanowi podstawę alimentów na dziecko?

Należy pamiętać, że nie ma z góry ustalonej kwoty, którą rodzice muszą płacić z tytułu alimentów na dziecko. Każda sprawa określa wysokość alimentów na rzecz dziecka. Zależy ona od uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Ważne jest także uwzględnienie poziomu życia i zasad doświadczenia życiowego rodziny.

Świadczenia z pomocy publicznej (w tym świadczenie 500+, które rodzice otrzymują na dziecko) nie mają wpływu na wysokość alimentów.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Uzasadnione potrzeby dziecka będą się różnić w zależności od jego wieku, poziomu rozwoju i stanu zdrowia. Do podstawowych kosztów utrzymania dziecka należą: wyżywienie, odzież, leczenie i wydatki na edukację. W orzecznictwie uznaje się, że przy ustalaniu warunków życia dziecka należy brać pod uwagę jego uzasadnione potrzeby.

W sprawie o alimenty na dziecko należy wykazać koszty wychowania i utrzymania dziecka. Wymagane jest przedstawienie m.in. faktur, rachunków i zaświadczeń potwierdzających te koszty.

potencjalny majątek i zarobki osoby zobowiązanej do płacenia alimentów na dziecko

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji określają górną granicę alimentów na dziecko. Wysokość alimentów na dziecko nie jest uzależniona od dochodów rodzica. Chodzi tu o hipotetyczne możliwości zarobkowe, jakie rodzic jest w stanie osiągnąć, biorąc pod uwagę jego wykształcenie, umiejętności i stan zdrowia. Aby udowodnić możliwości zarobkowe w sprawie o alimenty na dziecko, należy przedstawić np. zaświadczenie o zarobkach (PIT) za dany rok.

Przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko należy wziąć pod uwagę usprawiedliwione potrzeby rodziców, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. W sprawie o alimenty na rzecz dziecka rodzice muszą wykazać wydatki poniesione w celu zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb. Można to zrobić, przedstawiając rachunki, faktury i zaświadczenia.

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka jest ważniejszy niż wszelkie inne zobowiązania. Nawet jeśli rodzic ma problemy finansowe, nadal jest zobowiązany do utrzymywania dziecka. Nawet najmniejszy dochód uzyskany przez rodzica jest dzielony z dzieckiem. W orzecznictwie uznaje się, że rodzice są zobowiązani do dzielenia się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami, jeśli wymaga tego sytuacja dziecka.

Jak wspomniano powyżej, każde z rodziców jest odpowiedzialne za utrzymanie dziecka. Oznacza to, że muszą oni dzielić się równymi kwotami. Zdarza się, że jedno z rodziców jest głównym opiekunem dziecka. W takim przypadku rodzic, który ma dziecko, będzie odpowiedzialny za mniejszą część wydatków finansowych. Wypełnia on jednak obowiązek alimentacyjny, podejmując osobiste starania o wychowanie dziecka.

Jak można uzyskać alimenty na dziecko?

Aby rozpocząć postępowanie o alimenty na dziecko, należy najpierw złożyć pozew w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Rodzic składający wniosek o alimenty na dziecko jest zazwyczaj rodzicem występującym jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka. Występuje on przeciwko rodzicowi, który jest prawnie zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko. Dorosłe dziecko może również złożyć pozew przeciwko rodzicowi, któremu należą się alimenty, na podstawie nakazu sądowego.

Jaki jest koszt sprawy o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty na rzecz dziecka jest zwolniony z opłat sądowych. Wniesienie sprawy o alimenty na dziecko nie wymaga uiszczenia opłaty.

Czy postanowienie w sprawie alimentów na dziecko jest ostateczne?

Postanowienie sądu dotyczące alimentów na dziecko może zostać zmienione. Dotyczy to każdej umowy sądowej, która reguluje alimenty na dziecko. Podstawą do wnioskowania o zmianę alimentów na dziecko jest istotna zmiana okoliczności. O podwyższenie alimentów można wnioskować, jeżeli po wydaniu orzeczenia nastąpił znaczny wzrost kosztów utrzymania dziecka. Jeśli koszty utrzymania dziecka znacznie spadną po wydaniu orzeczenia (np. jeśli dziecko ukończy szkołę prywatną) lub jeśli możliwości zarobkowe i majątek rodzica, który jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko zgodnie z orzeczeniem, znacznie się zmniejszą (np. w przypadku niezdolności do pracy), możliwe jest obniżenie alimentów na dziecko.

Jaki jest termin, w którym rodzic musi płacić alimenty na dziecko?

Obowiązek rodzica dotyczący niepłacenia alimentów na dziecko wygasa w każdym momencie po przekroczeniu określonego wieku. Obowiązek rodzica płacenia alimentów na dziecko nie ustaje, jeśli dziecko osiągnie określony wiek, zdobędzie wykształcenie na określonym poziomie lub uzyska zatrudnienie. Decydującym czynnikiem jest zdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Dziecko pełnoletnie podlega obowiązkowi alimentacyjnemu ze strony rodziców, zwłaszcza jeśli nadal się uczy, jest niepełnosprawne lub nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków. Rodzice mogą uchylić się od płacenia alimentów na rzecz pełnoletnich dzieci, jeśli uważają, że jest to zbyt kosztowne (np. jeśli nie stać ich na utrzymanie pełnoletniego dziecka) lub jeśli dziecko nie dąży do niezależności finansowej (np. jeśli nie podejmuje pracy mimo możliwości jej utraty lub zmienia kierunek studiów).

Podobnie jak wszystkie sprawy rodzinne, sprawy o alimenty mogą być stresujące, skomplikowane i emocjonalne. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią, jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawie alimentów na dziecko, takiej jak konsultacja, przygotowanie pozwu lub reprezentacja.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*